Okresné kolo dejepisnej olympiády

11. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v okresnom kole úspech v troch kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo v okresnom kole 8 študentov. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: podľa učiva z daného ročníka, monotematická časť pre kat. F, E: Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu, pre kat. C, D: Československo v rokoch 1968 až 1989 a regionálna história. Úspešní súťažiaci kategórie F, E, C, D z 1. a 2. miesta postúpili do okresného kola. Uskutočnilo sa v polovici februára. V kategórii E si 3. miesto vybojovala Nikola Halajová, v kategórii D 2. miesto obsadila Barbora Kocanová a zaslúžene postupuje do krajského kola. Čítať ďalej

Naši plavci ohúrili skvelými výkonmi

O tom, že naši študenti sú šikovní nielen v učení, ale darí sa im aj v športovej oblasti, sme už informovali viackrát. Teraz sme hrdí na výborné výsledky plavcov. Blahoželáme im k skvelým výkonom. Prečítajte si viac na: Čítať ďalej

Geografická žatva

Vo štvrtok 7.2.2019 sa v priestoroch CVČ Kamarát konal už 47. ročník okresného kola geografickej olympiády základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej časti z predpísaných tém, ale zvládnuť aj otázky o miestnom regióne Turiec. V praktickej časti riešili úlohy pomocou atlasu, určovali azimuty, počítali časové posuny či mierku mapy. Náročnosť testov bola vysoká. Aj napriek tomu sme opäť patrili k najúspešnejším školám. V kategórii F (príma, sekunda a 6. a 7. roč. ZŠ) si 1. miesto v okrese vybojoval T. Dubovec z II. B, 2. miesto patrilo P. Sýkorovej z II. A a 3. miesto obsadila A. Líšková z II. B. Čítať ďalej

Návšteva Národnej transfúznej stanice v Martine

Súčasťou témy obehová sústava, ktorá sa preberá v septime, je aj časť venovaná krvným skupinám a darcovstvu krvi. Preto máme v rámci praktických cvičení z biológie zaradenú aj návštevu Národnej transfúznej stanice. 12.2. a 13.2.2019 obe septimy navštívili tieto priestory v Martine. Prezreli si jednotlivé oddelenia, vysvetlili podmienky darovania krvi a samozrejme aj to, kto sa môže stať dobrovoľným darcom. Praktickou ukážkou bol odber krvi našim žiakom A. Hanzelovi, A. Ľudmovej a S. Koraušovej, ktorí darovali krv po prvýkrát. Nedali sa zahanbiť ani p. profesorky M. Takacsová a G. Franeková. Čítať ďalej

Skončilo 7 nádherných mesiacov

Máme to za sebou. 9. februára ráno sme tesne pred piatou štartovali z Martina na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, kde sa konalo semifinále FIRST LEGO League ČR a SR. V oboch krajinách sa do súťaže zapojilo viac ako 150 tímov, čo je takmer 1200 detí. Do semifinále postúpilo z regionálnych kôl z celého Slovenska a Česka celkovo 18 tímov. Konkurencia bola naozaj veľmi silná a my sme boli na takomto veľkom podujatí nováčikmi. Čítať ďalej

Beseda a ponuka počítačového krúžku

Posledné piatkové hodiny študenti prímy a sekundy strávili v multimediálnej učebni na zaujímavej besede s odborníkom v oblasti informačných technológii. Pán Radoslav Kaštíl porozprával o svojom štúdiu a o svojej práci. Priniesol ukázať rozobrané diely počítača aj zaujímavé prístroje, pomocou ktorých sa dajú počítače rozoberať, testovať a opravovať. Žiaci sa dozvedeli aj o dôležitosti programovania a o rôznych programovacích jazykoch. Mnohí zo študentov ešte nevedia, čo by chceli robiť, ale oblasť informačných technológii je určite veľmi zaujímavá a perspektívna. Čítať ďalej

IDEME ĎALEJ!!! Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

V mesiaci február sa ako už tradične konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Čadci. Organizáciu malo na starosti Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana. Na cestu do tohto mesta sa spoločne vydali dve naše zástupkyne, a to Zuzana Ľudviková (VI.B) a Ema Miškolciová (II.A). Absolvovali celodenné zápolenie, počas ktorého si zmerali svoje vedomosti a hlavne zručnosti v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi z celého kraja. Nie je jednoduché sa presadiť v takej silnej konkurencii. Avšak opätovne sa potvrdilo, akých skvelých študentov máme. Zuzana Ľudviková obsadila 1. miesto v kategórii 2A Čítať ďalej

Slovenčinársky milionár

Na Valentína sa naša škola po prvýkrát zúčastnila súťaže Slovenčinársky milionár. Ako nováčikovia sa vybrali naše oktavánky Emma Urbanová a Natália Martina Beláková s pani profesorkou Juríkovou do areálu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, síce s malou dušičkou, no s predzvesťou radostného očakávania. Celoslovenská súťaž sa konala niekoľko hodín, účastníkmi boli prevažne maturanti v dvojčlenných družstvách. Obsah súťaže sa skladal z viacerých teoretických otázok z frazeológie, štylistiky, pravopisu či syntaxe, ktoré si vyžadovali najmä všeobecný prehľad. Čítať ďalej

Valentínske školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 14. 2. 2019 sa na našej akademickej pôde konalo školské kolo 41. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ predstavuje záujmovú činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. V aktuálnom ročníku sa na súťaži zúčastnili študenti septimy A a B. Celkovo bolo v 14-tich odboroch odprezentovaných 43 prác. Hodnotiace komisie mali neľahkú úlohu posúdiť kvalitu súťažných prác a určiť umiestnenie súťažiacich. Čítať ďalej

Schránka dôvery

V našej škole venujeme pozornosť všetkým návrhom a pripomienkam žiakov, či už boli predstavené prostredníctvom žiackej školskej rady, návštevnej knihy na webovej stránke školy, prostredníctvom rodičovských združení, triednych učiteľov alebo formou osobných rozhovorov žiakov a vyučujúcich. Od februára sme zaviedli aj ďalší prostriedok na zlepšenie komunikácie, a to prostredníctvom schránky dôvery. Je umiestnená pred učebňou etickej výchovy a študenti do nej môžu vkladať návrhy, nápady, sťažnosti, pripomienky či postrehy. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 110  |  staršie novinky