Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 317
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 07.04.2021 07.04.2021 FLORIAN s.r.o. Škola obj 114,04 €    Označenia HP
zobraziť 01.04.2021 06.04.2021 Edenpharma s.r.o. Škola obj 401,76 €    vitamínový balíček
zobraziť 31.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Miroslav Samčík Škola fa 48,26 €    dezinfekčný spray
zobraziť 30.03.2021 30.03.2021 STEFE, a.s. Škola zml 53528,56 €    Príloha č.20 ku zmluve o dodávke tepla č. 253616
zobraziť 30.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 XPS, spol. s.r.o. Škola fa 93,30 €    prevádzkovanie stroja XEROX WC 5325 - 1.q./2021
zobraziť 30.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Škola fa 450,00 €    respirátor FFP2
zobraziť 30.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Technik Buchanec Ing. Ján Škola fa 235,90 €    Kladivo vŕtacie
zobraziť 30.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 Miroslav Samčík Škola fa 993,00 €    dezinfekčné prostriedky
zobraziť 30.03.2021 31.03.2021 07.04.2021 BUTTON, s.r.o. Škola fa 315,00 €    papierové utierky
zobraziť 30.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 SCHIPRO SK s.r.o. Škola fa 48,00 €    Laser - merač
zobraziť 30.03.2021 07.04.2021 FLORIAN s.r.o. Škola obj 169,00 €    revízia hasiacich prístrojov
zobraziť 29.03.2021 30.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Škola obj 450,00 €    respirátor FFP2
zobraziť 29.03.2021 30.03.2021 Miroslav Samčík Škola obj 993,00 €    čistiace a dezinfekčné prostriedky
zobraziť 29.03.2021 30.03.2021 BUTTON, s.r.o. Škola obj 315,00 €    papierové utierky
zobraziť 29.03.2021 07.04.2021 SCHIPRO SK s.r.o. Škola obj 48,50 €    Laser - merač
zobraziť 29.03.2021 07.04.2021 Miroslav Samčík Škola obj 48,26 €    dezinfekčný spray
zobraziť 26.03.2021 30.03.2021 Technik Buchanec Ing. Ján Škola obj 235,90 €    kladivo vŕtacie GBH
zobraziť 26.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 BUTTON, s.r.o. Škola fa 315,00 €    papierové utierky
zobraziť 25.03.2021 29.03.2021 BUTTON, s.r.o. Škola obj 315,00 €    papierové utierky
zobraziť 19.03.2021 23.03.2021 29.03.2021 Divadlo Nová Scéna Škola fa 288,00 €    online vstupenky - muzikál Mária Terézia
zobraziť 19.03.2021 23.03.2021 29.03.2021 Euro Asset s.r.o. Škola fa 220,00 €    respirátor FFP2 149-2001 CE
zobraziť 19.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 STEFE, a.s. Škola fa 5036,37 €    spotreba tepla - 03/2021
zobraziť 18.03.2021 23.03.2021 29.03.2021 BUTTON, s.r.o. Škola fa 315,00 €    papierové utierky
zobraziť 17.03.2021 17.03.2021 Divadlo Nová Scéna Škola obj 288,00 €    Online divadelné predstavenie
zobraziť 16.03.2021 17.03.2021 16.03.2021 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. Škola fa 30,00 €    videoseminár - odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05