Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 270
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 16.10.2019 16.10.2019 Nadačný fond GAUDEAMUS Škola zml 350,00 €    Zmluva o poskytnutí preddavku
zobraziť 15.10.2019 15.10.2019 15.10.2019 INKUR, s. r.o. Škola pok 12,00 €    materiál na radiátor
zobraziť 07.10.2019 07.10.2019 07.10.2019 SOMEDA, s.r.o. Škola pok 20,00 €    vstupná lekárka prehliadka
zobraziť 03.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 SCHIPRO SK s.r.o. Škola fa 462,60 €    osobné ochranné pracovné prostriedky pre ŠJ
zobraziť 03.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 BANCHEM, s.r.o. Škola fa 29,81 €    čistiace prostriedky pre ŠJ
zobraziť 03.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 Belanec Zdenko Škola fa 76,92 €    oprava kotla
zobraziť 03.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 ELVILA Laciková Nina Škola fa 90,00 €    oprava výťahu v ŠJ
zobraziť 03.10.2019 08.10.2019 08.10.2019 BANCHEM, s.r.o. Škola fa 7428,22 €    čistiace prostriedky pre ŠJ
zobraziť 03.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 K - TRADE Škola pok 17,97 €    vyhotovenie kľúčov
zobraziť 01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 Tóbiková MUDr. Marika Škola pok 7,00 €    vstupná lekárska prehliadka
zobraziť 01.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 43,20 €    služby PC september
zobraziť 01.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Škola fa 50,40 €    služby ochrana osobných údajov október
zobraziť 01.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola fa 1341,00 €    elektrická energia október
zobraziť 01.10.2019 02.10.2019 02.10.2019 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Škola fa 8,29 €    ochrana objektu október
zobraziť 01.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 945,92 €    réžie zamestnancov september
zobraziť 01.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 UMB s.r.o. Škola fa 440,00 €    účtovná agenda september
zobraziť 01.10.2019 03.10.2019 03.10.2019 Horolezecký klub JAMES, s.r.o. Škola fa 79,67 €    činnosť bezpečnostného technika september
zobraziť 30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019 UMB s.r.o. Škola fa 225,00 €    účtovná agenda september ŠJ
zobraziť 30.09.2019 02.10.2019 02.10.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Škola fa 79,00 €    asc rozvrhy 2020
zobraziť 26.09.2019 25.09.2019 Chytilková Miroslava Škola zml 312,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 26.09.2019 26.09.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Škola obj 79,00 €    asc rozvrhy 2020
zobraziť 25.09.2019 25.09.2019 Súkromná materská škola LIENKA Škola zml 775,50 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 25.09.2019 25.09.2019 Štefko MUDr. Martin Škola zml 325,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 23.09.2019 23.09.2019 TJ Medokýš Ľadoveň Žilla Jaroslav Škola zml 572,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 23.09.2019 23.09.2019 Y Club Martin Škola zml 572,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05