Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 331
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 23.09.2021 24.09.2021 JUMICOL,s.r.o Škola zml €    Čistiace a dezinfekčné prostriedky
zobraziť 21.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 19,68 €    sieťová karta PCle Realtek 10/100/1000
zobraziť 21.09.2021 22.09.2021 21.09.2021 STEFE, a.s. Škola fa 4460,71 €    energia - teplo 09/2021
zobraziť 16.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 Ing. Petr Lacika EL VILA Škola fa 31,20 €    servis výťahu
zobraziť 13.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 Žilinský samosporávny kraj Škola fa 10,50 €    telefón - 08/2021
zobraziť 10.09.2021 10.09.2021 Ing. Petr Lacika EL VILA Škola obj 31,20 €    servis výťahu
zobraziť 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 UMB s.r.o. Škola fa 275,00 €    spracovanie mzdovej agendy - 08/2021
zobraziť 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 UMB s.r.o. Škola fa 40,00 €    spracovanie mzdovej agendy - ŠJ - 08/2021
zobraziť 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Slovak Tekom, a.s. Škola fa 32,63 €    telefón - 08/2021
zobraziť 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 43,20 €    služby - 08/2021
zobraziť 07.09.2021 08.09.2020 09.09.2021 LiberaTerra, s.r.o. Škola fa 54,00 €    učebnice
zobraziť 06.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 Littera Richard Šrobár Škola fa 200,20 €    učebnice
zobraziť 06.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 Littera Richard Šrobár Škola fa 2688,00 €    učebnice
zobraziť 06.09.2021 07.09.2021 07.09.2021 MAPA Slovakia Trade s.r.o. Škola obj 150,00 €    magnetická popisovacia fólia
zobraziť 06.09.2021 09.09.2021 TJ Medokýš Ľadoveň Žilla Jaroslav Škola zml 1157,00 €    prenájom telocvične od 7.9.2021 do 30.6.2022
zobraziť 06.09.2021 09.09.2021 Súkromná spojená škola Škola zml 836,00 €    prenájom telocvične od 6.9.2021 - 30.6.2022
zobraziť 06.09.2021 06.09.2021 Y Club Martin Škola zml 1950,00 €    prenájom telocvične od 6.9.2021 - 30.6.2022
zobraziť 03.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 SPP, a.s. Škola fa 18,00 €    spotreba energie - plyn - 09/2021
zobraziť 02.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Škola fa 50,40 €    výkon zodpovednej osoby - 09/2021
zobraziť 02.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Škola fa 8,29 €    ochrana objektu
zobraziť 02.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola fa 1034,00 €    el. energia - 09/2021
zobraziť 02.09.2021 03.09.2021 Pašková Miroslava Škola zml 195,00 €    prenájom telocvične od 2.9.2021 do 30.6.2022
zobraziť 31.08.2021 31.08.2021 Šourek Ing. Vratislav Škola zml €    Zmluva o nájme nebytových priestorov - skleník
zobraziť 31.08.2021 02.09.2021 Littera Richard Šrobár Škola obj 200,20 €    učebnice
zobraziť 31.08.2021 02.09.2021 Littera Richard Šrobár Škola obj 2688,00 €    učebnice
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05