Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Po víťazstve v školskom kole sa Miriam Šichtová z karty A zúčastnila okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Forma a priebeh olympiády sa po dvoch rokoch v online priestore zmenili na prezenčné stretnutie a súťažiaci mali pred sebou opäť tri časti. Prvú, písomnú časť, tvoril test pozostávajúci z 25 otázok rôznej náročnosti. Druhá časť, transformácia textu, bola zameraná na transformáciu z balady na rozprávku. Čítať ďalej

Úspech na 10. ročníku súťaže Náboj junior

Dňa 25. novembra 2022 sa konala matematicko-fyzikálna tímová súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiakov tercie a kvarty osemročných gymnázií pod názvom Náboj junior. Jej cieľom je za 120 minút vyriešiť čo najviac úloh so stupňujúcou sa obtiažnosťou z predmetov matematika a fyzika. Spomínaná súťaž je veľmi obľúbená a postupne sa rozširuje aj do iných štátov Európy. V tomto 10. ročníku spoločne bojovali žiaci z 8 krajín Čítať ďalej

Projekt Myslí Ti to? Pridaj sa!

Deň 24.11.2022 bol pre našich žiakov z prímy A výnimočný. Absolvovali netradičné vzdelávanie s programovateľným mikropočítačom Micro:bit I a Micro:bit II v rámci projektu s nezvyčajným názvom Myslí Ti to? Pridaj sa! Garantom vzdelávania boli zamestnanci z Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ale projekt realizuje Turčianska knižnica v Martine. Keďže jej pobočka sa nachádza v našej škole, teší nás, že boli do projektu zapojení práve naši žiaci. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky Čítať ďalej

Skvelý úspech Gymleťákov na ŠVOČ

Dňa 23.11.2022 sa naši študenti Timotej Blahušiak, Ivan Murín a Petra Rohoňová zúčastnili Študentskej vedeckej konferencie organizovanou FPCHT STU (Fakulty potravinárstva a chemických technológií Slovenskej Technickej Univerzity). Naši študenti predstavili svoje práce posterovou formou a znovu preukázali svoje prezentačné schopnosti a vedomosti v oblastiach, ktorým sa venujú. Timotej Blahušiak (VIII.A) nás reprezentoval s jeho prácou Vplyv PVC na správanie rýb. Timova práca získala ocenenie ako najlepšia práca environmentálneho charakteru, s čím bolo spojené aj ocenenie od ministerstva životného prostredia Čítať ďalej

Imatrikulácia ako súčasť Dňa študentov

Už pred niekoľkými rokmi sme zaviedli tradíciu pasovania najmladších žiakov školy – primánov práve na Deň študentov. Veď kedy inokedy sa majú stať právoplatnými študentmi školy, ak nie v deň ich sviatku. Tento rok sa neľahkej úlohy koordinátorov chopili šikovní sextáni. Kráľovstvo sexty B sa nezľaklo a využilo ponúkanú šancu naplno. Hoci naši najmladší žiaci cítili istý strach, s napätím očakávali, čo sa bude diať. V tajuplnej atmosfére sa pred obecenstvo postavil rozprávač. Predstavil dve kráľovstvá, Sextanus a Kvintanus, ktoré bojovali o neobývané územie Prímanus. Sextanus tento náročný boj vyhral, výhru bolo treba aj patrične osláviť Čítať ďalej

Septimáni v „bielom svete“

Tento týždeň je pre našich študentov septím výnimočný. Vymenili školské lavice za pohyb na čerstvom vzduchu v rámci tradičného Kurzu na ochranu života a zdravia. Pondelok 21.11.2022 sa tak presunuli do bieleho sveta Martinských holí a mohli obdivovať okolitú prírodu a zimný pohľad na krásy Turčianskej záhradky. Želáme im príjemné dni, veľa energie pri turistike a hlavne tímového ducha a nezabudnuteľné zážitky Čítať ďalej

Neodmysliteľná aktivita Dňa študentov - Spoznajme sa navzájom

V rámci aktivít ku Dňu študentov sa po dvoch rokoch pandémie tento školský rok opäť uskutočnila obľúbená akcia Spoznajme sa navzájom. Stalo sa už tradíciou, že v našej škole študujú v rámci výmenných študijných pobytov zahraniční študenti. Na druhej strane, naši žiaci majú možnosť vycestovať a stráviť určitý čas štúdia v zahraničí. V rámci prezentácií sa nám predstavila zahraničná študentka Liu Gallaro z Talianska, zo Sicílie. Liu je momentálne žiačka septimy B. Ponúkla nám obraz o svojom rodnom ostrove – talianskej Sicílii, mieste, kde žije, prírodných i kultúrnych krásach tohto ostrova, zvykoch i jedle. Čítať ďalej

Okresné kolo vo florbale žiačok

V pondelok 21.11.2022 sa v telocvični Spojenej školy konalo okresné a regionálne kolo žiačok ZŠ vo florbale. Ďakujeme našim dievčatám za reprezentáciu a blahoželáme k výkonu, ktorý im priniesol 3. miesto za ZŠ Sučany a ZŠ a MŠ Hurbanova, ktorá sa stala víťazom aj regionálneho kola. Čítať ďalej

Zapojili sme sa do Bubnovačky 2022

Podujatie pod uvedeným názvom sa na Slovensku koná už 9. rok a upozorňuje na dôležitosť témy ochrany detí pred násilím. Už od roku 2014 sa vždy v novembri organizuje celoslovenská Bubnovačka s mottom „Aby bolo deti lepšie počuť!" Bubnovačku navrhlo realizovať Centrum Slniečko v Nitre, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov. November je mesiacom viacerých významných aktivít v oblasti ochrany práv dieťaťa. Čítať ďalej

Deň študentov v našej škole

Tento školský rok sme sa vrátili k organizovaniu podujatí ku Dňu študentov tak, ako sme boli zvyknutí. Počas triednických hodín a spoločných aktivít v triedach si žiaci pripomenuli novembrové udalosti v roku 1989, spracovali postery na aktuálnu tému demokracie a písali eseje o postavení mladých ľudí v súčasnosti. Nasledovali podujatia, ktoré žiaci prostredníctvom školského parlamentu navrhovali vopred a ktoré chceli zorganizovať pre svojich spolužiakov. A tak sa okrem nosných aktivít – Bubnovačka, ZaMat, SWAP, Spoznajme sa navzájom a imatrikulácia primánov - konali aj mnohé iné atraktívne podujatia. Čítať ďalej


1 2 3 ... 179  |  staršie novinky