Výborné umiestnenia v súťaži S NOSOM V KNIHE

Každý rok sa zúčastňujeme na celoslovenskej literárnej súťaži S nosom v knihe, ktorú organizuje Odbor Mladej Matice Turčianske Teplice v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Turčianskych Tepliciach a Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska. Aj tento štvrtý ročník nás súťažné témy zaujali a mali sme zastúpenie v každej kategórii. Svoje vlastné práce podľa stanovených tém a žánrov sa rozhodlo prezentovať 9 študentov z našej školy. V pondelok 16.5.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie formou Zoom stretnutia, keďže práce zasielali študenti z celého Slovenska Čítať ďalej

Gymlet sa premenil na čarodejnícku školu

V týchto dňoch sa naša škola premenila na miesto čarov a kúziel. Po škole sa pohybuje množstvo čarodejníkov, čarodejníc a rôznych iných kúzelných bytostí. Dokonca sa objavila aj Saxana a jej lexikon kúziel. Naši sekundáni formou zážitkového projektového vyučovania aj prostredníctvom netradičných metód objavujú kúzla prírodovedných predmetov a spôsoby ich prepojenia. Nasledujúce dni budú skúmať mikroorganizmy Saccharomyces z pohľadu biológie, chémie, fyziky a budú svoje poznatky z týchto predmetov prepájať s praxou. Po úspešnom absolvovaní medzipredmetového projektového vyučovania budú študenti Čítať ďalej

MAKS - Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli

Matematická súťaž má svojich nadšencov a prívržencov v radoch študentov prímy až kvarty. Jednotlivé úlohy sú prepojené so životom, sú aktuálne, moderné, pritom zaujímavé, trénujú logiku, postreh a vtip riešiteľov. Po dlhých ôsmich kolách poznáme konečné výsledky. Súťaž sa konala od októbra 2021 do mája 2022. Naši MAKS-áči boli teda vytrvalí a úspech sa dostavil! Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete, každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80 krajinách sveta. Samozrejme, naši študenti nemôžu chýbať. Po rokoch, keď sa súťaž konala online, sa tento rok súťažilo papierovou formou v škole. Chýbajúci žiaci však mali možnosť riešiť Klokana online v domácom prostredí. To, že naši žiaci sú v celoslovenskom kole ozajstné matematické hviezdy, dokazujú výsledky samotné! Všetkým srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Netradičné vyučovanie pre život

Dňa 16.5.2022 študenti tercie B na zastupovanej hodine matematiky vyšli do terénu, aby zhromaždili potrebné údaje. Počas 15 minút zaznamenávali počet idúcich vozidiel (dvojstopových) danej farby na dvojprúdovej ceste vedúcej do Tesca na Ľadovni. Kým jedna skupina študentov rátala idúce vozidlá, druhá skupina overovala vedomosti z hodiny fyziky. Slniečko intenzívne svietilo, boli ideálne podmienky na praktický experiment. Za pomoci spojnej šošovky vypaľovali obrazce do papiera, ale najväčším úspechom experimentu bolo zapálenie drevenej doštičky. Dokázali tak silu slnečných lúčov sústredených v ohnisku spojnej šošovky Čítať ďalej

Náš študent úspešný v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Dňa 11.4.2022 sa v Ružomberku konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády, kategórie B, C, D. V kategórii D sme mali horúce ohnivko – Tomáša Dubovca z kvinty B. Tomáš úspešne rieši súčasne niekoľko predmetových olympiád. V náročnej súťaži, akou je fyzikálna olympiáda, bol okrem víťazov jediným úspešným riešiteľom krajského kola. S bodovým ziskom 22 bodov nás všetkých veľmi potešil. Tomáš, sme na Teba všetci hrdí! Tomáš je veľmi šikovný žiak, o čom nás neustále presviedča svojimi úspechmi vo viacerých súťažiach. Je však aj ústretový a nápomocný Čítať ďalej

Atletická liga znovu v plnom prúde

Tak ako exkurzie, rôzne súťaže, tak aj atletická liga sa po dvojročnej odmlke prebudila a 12. mája ukázala svoju krásu na atletickom ovále pri Spojenej škole v Martine. Našu školu reprezentovalo 23 pretekárov v štyroch kategóriách mladšieho a staršieho žiactva. Keďže počet pretekárov v jednotlivých kategóriách bol obmedzený a škola má viac výborných atlétov, zaistili sme aj tri miesta mimo súťaž. Našim študentom sa darilo vynikajúco, po sčítaní bodov za každé družstvo je naša škola po 1. kole na čele tabuľky s náskokom 87,5 boda pred ZŠ a MŠ Hurbanova Čítať ďalej

Englishstar

Dňa 5.5 2022 sa v našej škole konala súťaž ENGLISHSTAR. Je to prvýkrát, čo sme sa zapojili do tohto projektu, ktorý je venovaný študentom kvínt až kvárt. Ide o medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie Čítať ďalej

Septimánsky venček

Po dlhom období, keď sa nemohli organizovať spoločenské a kultúrne podujatia a kurz spoločenského tanca kvôli mnohým prerušeniam trval dlhšie ako zvyčajne, nastal čas tradičných venčekov. Sú zavŕšením niekoľkomesačnej snahy o to, aby žiaci rozvinuli svoje estetické cítenie, vnímanie hudby, ladnosť pohybov a zvládli základy niektorých spoločenských tancov a spoločenského správania. Sobotu 14.5.2022 nastúpili s vážnou tvárou, v oblekoch a nádherných šatách študenti a študentky septimy A a B Čítať ďalej

Oktaváni opustili pomyselné brány školy

Tento školský rok bol zvláštny, už nie celkom koronový, ale od normálu mal ešte stále ďaleko. Najviac to vnímali asi študenti posledného ročníka, ktorých sa časté zmeny či úpravy vyučovania dotýkali najviac. Každopádne piatok 13.5.2022 bol posledným dňom vyučovania oktavánov v našej škole a bol doplnený o absolvovanie školského programu Bodka s riaditeľkou školy o príležitostiach a výzvach trhu práce. Záverečnou aktivitou školského roku pre oktávy však bola tradičná rozlúčka pred odchodom na akademický týždeň. Oktavánov čaká týždeň opakovania učiva a vzápätí známa skúška dospelosti – maturita. Čítať ďalej


1 2 3 ... 169  |  staršie novinky