Aktuality

Deň otvorených dverí

Informácia o plese

Krúžky v našej škole

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Petra Vlhová obdarovala športovcov

Najlepšia slovenská slalomárka Petra Vlhová darovala v rámci svojho podporného projektu 12 mladým talentovaným lyžiarom športový výstroj. Mladé talenty, ku ktorým patrí aj naša študentka Sofia Lilgová, získali kombinézu, rukavice, chrániče na kolená aj predlaktia, lyžiarske palice, ruksak, čiapku, šatku a termo oblečenie. Sofii blahoželáme a držíme palce, aby naďalej dosahovala výborné športové výkony a v budúcnosti sa preslávila tak ako Petra. Čítať ďalej

Kvintáni trénovali prvú pomoc

Ischemické ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Za minulý rok sa počet obetí na celom svete vyšplhal až na 7 miliónov. Bolo by však také vysoké, ak by každý z nás venoval chvíľu nácviku záchrany ľudského života? Kvalitnú základnú prvú pomoc dokáže štatisticky podať iba 5 - 10 percent obyvateľov krajín strednej Európy. Nejedná sa len o strach prevziať zodpovednosť za iný ľudský život na základe nízkej informovanosti, ale aj o neznalosť a nepripravenosť na takúto situáciu. Aj preto sa v našej škole venujeme zdravotníckej príprave žiakov. Septimáni absolvovali výcvik v Martinskom centre pre biomedicínu a Simulačnom centre JLF UK. Kvintáni absolvovali prípravu v škole dňa 15.1.2018 so študentkou septimy B Dianou Šálkovou, ktorá sa venuje uvedenej problematike v práci stredoškolskej odbornej činnosti. Čítať ďalej

Viac o Michelangelovi

V našej škole podporujeme nielen rozvoj tvorivosti a umeleckého cítenia našich žiakov, ale posilňujeme vzdelávací obsah aj o dôležité otázky kultúry a umenia. Aj preto v pobočke Turčianskej knižnice v našej škole pribudlo niekoľko nových informačných bulletinov o renesančnom umelcovi Michelangelovi. Pripravila ich Emma Urbanová, študentka septimy B v rámci práce stredoškolskej odbornej činnosti. Návštevníci tak majú príležitosť pokochať sa jeho najvýznamnejšími dielami. Ak sa zaujímate o umenie a kultúru, môžete si zo školskej knižnice informačný materiál vziať aj vy. Pozor, počet je limitovaný! Čítať ďalej

Najlepší matematici začali v tomto školskom roku veľkolepo

Na prelome starého a nového roku sa začali súťažné kolá matematických súťaží. Už tradične sme začali školskými kolami matematickej olympiády a pytagoriády. Serióznosť, dôslednosť a pokoj skúsených matematikov z najvyšších ročníkov sa miešala s nadšením a džavotom našich najmladších študentov. December bol skrátka plný matematiky, ale aj veľkých matematických úspechov, ktoré pokračovali na začiatku nového kalendárneho roka v januári. Hneď 4.12. sa naši najstarší študenti zúčastnili školského kola matematickej olympiády v najvyššej kategórií A. Čítať ďalej

Školské kolo dejepisnej olympiády

10. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v školskom kole úspech vo všetkých kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo až 43 žiakov, z toho bolo 20 úspešných. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: - podľa učiva z daného ročníka - monotematická časť pre kat. F, E: Staroveké Grécko kat. C, D: Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami - regionálna história Úspešní súťažiaci kategórie F, E, C, D z 1. a 2. miesta postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15. februára 2018. Čítať ďalej

Školské kolo olympiády z ruského jazyka

V poradí už 48. ročník olympiády z ruského jazyka sa začal v decembri školským kolom. V štyroch kategóriách súťažilo 24 žiakov. Všetci splnili úroveň úspešný riešiteľ. Kategória A 1 - nultý ročník pre začínajúcich v ruskom jazyku (len ŠK) 1. Zigová Lenka 2. Vecel Lukáš 3. Jurčík Tomáš Kategória A 1 1. Machovčáková Rebeka 2. Beláňová Margaréta Kategória B 1 1. Buocik Matej 2. Feja Ján 3. Drábiková Sandra Kategória B 2 1. Beláková Natália 2. Maruniak Martin 3. Škuta Martin Čítať ďalej

Predvianočné turnaje

Predvianočný čas, to nie sú len prípravy na najkrajšie sviatky roka, ale pre športovcov aj čas mnohých turnajov. Nie je tomu inak ani v školskom športe a naša škola ich víta ako príležitosť na zmeranie si síl s inými a naberanie skúsenosti do ďalších súťaží. Najprv nás čakal už druhý ročník mixového turnaja vo volejbale, ktorý organizovala ZŠ Dubčeka. Radi sa ho zúčastňujeme, lebo tam vládne milá atmosféra, žiaci si overujú svoje herné činnosti a hlavne je to turnaj, v ktorom si chlapci s dievčatami môžu bezpečne spolu zašportovať. Tak ako minulý rok naši volejbalisti aj tento rok s prevahou vyhrali. Čítať ďalej

Vianoce v škole

Už niekoľko rokov sa lúčime s kalendárnym rokom školským kultúrnym programom. Preto naši žiaci posledný vyučovací deň strávili najskôr vianočnými aktivitami v triede spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Starší žiaci potom absolvovali výchovný koncert a mladší sa zúčastnili na vianočnom programe v telocvični školy. Sviatočné literárno-dramatické pásmo doplnené o hudobné a tanečné vystúpenia, to všetko bolo dôkazom toho, že v škole máme naozaj talentovaných študentov. Vianočné piesne nám všetkým pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, sviatky radosti, lásky a pokoja. Čítať ďalej

Zdravé ukončenie projektu

Dnešný deň je v mnohých ohľadoch výnimočný. Nielen tým, že je to posledný vyučovací deň v roku 2017, ale aj tým, že sme úspešne ukončili projekt Zdravie a bezpečnosť v školách. A ako inak, ak nie zdravo? Naši terciáni pripravili pre svojich spolužiakov zdravé ovocné šaláty, rozdávali ovocie a zaujímavé recepty na zdravé jedlá. Zároveň sme ocenili zdravými balíčkami aj najaktívnejšie triedy v oblasti zdravého životného štýlu. Sú to príma A, príma B a tercia A. Blahoželáme! Čítať ďalej

Excelentné umiestnenie Lukáša Račka

Pod záštitou UNESCO sa každoročne organizuje súťaž v písaní filozofickej eseje pod názvom International Philosophy Olympiad. V tomto roku mohli aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž, a to prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizovala Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Slovenského kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2017 na FF KU v Ružomberku, sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl z celej SR. Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém. Našu školu reprezentoval Lukáš Račko z oktávy B Čítať ďalej


1 2 3 ... 87  |  staršie novinky