Výbor Rodičovského združenia pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zloženie výboru RZ

Predseda výboru RZ:
Jozef Jakubec - sexta B

Ekonóm
Tatiana Človiečiková - kvinta B

Členovia výboru RZ:

Meno a priezvisko Trieda
Katarína Jelínková I.A
Danka Černáková I.B
Stanislav Pšenka II.A
Jana Štípalová II.B
Silvia Michalková III.A
Ivan Kocan III.B
Zuzana Kleinová IV.A
Alexandra Jurčíková IV.B
Klaudia Hjadlovská V.A
Zuzana Kovačková V.B
Jana Roobová VI.A
Jozef Jakubec VI.B
Dalibor Murgaš VII.A
Marián Ťaptík VII.B
Dariana Dlábiková VIII.A
Iveta Demčíková VIII.B

Štatút rodičovského združenia
Dodatok k štatútu rodičovského združenia

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 08.10.2018

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2017/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 04.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 09.10.2017

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 20.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.10.2016

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2015/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 18.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 07.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 12.10.2015