Po stopách Turzovcov

Tradičnú regionálnu exkurziu sme v tomto školskom roku pripravili v mesiaci máj hneď na dvakrát, pre kvartu aj pre septimu. Úvodná hodina patrila Turzovskému oltáru, ktorý je umiestnený v evanjelickom kostole v Necpaloch. Výklad pána farára Húsku nám priblížil históriu vzniku tejto skvostnej pamiatky a jeho kresťanskú a estetickú hodnotu. Ďalším obdivovaným unikátom bol jedinečný Slovenský orloj v Starej Bystrici. Privítali sme aj novinku, mohli sme si prezrieť aj mechanizmus fungovania orloja zvnútra. Čítať ďalej

Exkurzia do Banskej Štiavnice

V utorok 30.4.2019 sa žiaci tercií zúčastnili exkurzie do Banskej Štiavnice. Najskôr absolvovali prechádzku mestom spolu s pani sprievodkyňou, ktorá nám Banskú Štiavnicu predstavila od svojho založenia až po súčasnosť. Ukázala nám významné miesta a stavby, ktoré sú pre toto mesto výnimočné. Pred rodným domom Maríny, dnes Múzea lásky si spoločne zarecitovali ľúbostnú Sládkovičovu Marínu. Potom nasledovala prehliadka Starého zámku. Počasie prialo a krásu mesta si mohli vychutnať v záplave slnečných lúčov. Z hradu sa presunuli do mineralogickej expozície Slovenského banského múzea, kde mali možnosť vidieť minerály a horniny, o ktorých sa učili tento školský rok na biológii. Čítať ďalej

Čo vieš o hviezdach?

Vyhlasovateľom súťaže Čo vieš o hviezdach? je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, osvetovými strediskami a centrami voľného času. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 29. ročník tejto atraktívnej súťaže, do ktorej sa pravidelne zapájame. V krajskom kole nás reprezentoval aj žiak kvarty A Ivan Murín, ktorý sa stal úspešným riešiteľom spomedzi 30 súťažiacich. Blahoželáme! Čítať ďalej

Záver stredoslovenskej Debatiády

V tomto období vrcholia regionálne súťaže. Záver súperenia platí aj pre žiakov 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, pre ktorých je určená Debatiáda v rámci stredoslovenského regiónu. Súťaž zabezpečuje Slovenská debatná asociácia cez debatné kluby. Aj z nášho debatného klubu Gymlet sa zúčastnili 2 tímy. Debatovalo sa zo súhlasnej aj nesúhlasnej pozície na rozličné tézy: Po strednej škole by mal každý občan SR absolvovať aspoň rok povinnej vojenskej služby, Superhrdinovia či superhrdinky by mali odhaliť svoju identitu, Ľudia žijúci v chudobe by nemali byť trestaní za nenásilné krádeže. Čítať ďalej

Postup do krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska

V stredu 15. mája 2019 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy na Mudroňovej ulici v Martine uskutočnilo obvodné kolo speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne, Slávik Slovenska 2019. Tento rok sa koná predjubilejný 29. ročník tejto speváckej súťaže, ktorej garantom je jeden z našich najvýznamnejších operných spevákov, pán Peter Dvorský. Naša škola mala v spomínanej súťaži tento rok zastúpenie v najvyššej, teda tretej kategórii, v ktorej súťažilo najviac spevákov. Čítať ďalej

Najmladšie športovkyne

Vybíjaná je základná loptová hra, ktorá rozvíja všetky základné pohybové schopnosti a zručnosti jedinca, a preto patrí v nižších ročníkoch k najčastejším pohybovým aktivitám aj u nás v škole. Radi ju hrávajú chlapci aj dievčatá. Postupové súťaže sú však v tejto hre organizované len pre dievčatá, a to vo veku do 12 rokov. Naše najmladšie športovkyne v silnej konkurencií 12 škôl v okrese obsadili krásne 2. miesto. Vo svojej skupine vyhrali nad ZŠ Mudroňa, N. Hejnej, A. Stodolu a ZŠ Priehradnej. Čítať ďalej

Rozlúčka s maturantmi

V piatok 10. mája 2019 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi tohtoročnými maturantmi. Čaká ich akademický týždeň a po ňom obávaná aj očakávaná skúška dospelosti - maturita. Aj tento rok pre nich septimáni pripravili nezabudnuteľnú rozlúčku so školou – tentokrát na tému Semináre, pričom sa pokúsili pripomenúť študentom najobľúbenejšie hlášky vyučujúcich. Publikum uvidelo scénky, ktoré s poriadnou dávkou humoru mapovali vyučovacie hodiny. Vtip, humor, satira, paródia, to všetko spôsobilo, že všetci odchádzali s dobrou náladou a úsmevom na perách. Želáme Čítať ďalej

Regionálne kolo IQ olympiády v Žiline

Dňa 9.5.2019 sa v budove Žilinského samosprávneho kraja konalo regionálne finále Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Zo vyše 5000 účastníkov školských kôl do Žiliny pricestovalo 78 najlepších. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Mensa Slovensko. Našu školu reprezentovali 2 žiačky: Tereza Haršányiová z III.B a Patrícia Sýkorová z II.A. V čase od 9.00 do 12.00 bojovali vo viacerých disciplínach logickej súťaže (lietajúce písmenká a iné). Čítať ďalej

ZPMP a G8 spolupracujú

Spolupráca G8 a Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je v našej škole už tradíciou, ktorú rozvíjame a budeme v nej pokračovať. Tak sa stalo aj v upršaný štvrtok dňa 9.5.2019, keď sme opäť strávili príjemné popoludnie spoločne. Na programe tohto stretnutia bolo prehlbovanie počítačových zručností klientov. Pomohli sme im v ich záľubách a hrali hry na rozvoj jemnej motoriky. Čítať ďalej

5. kolo atletickej ligy

V pondelok 29. apríla 2019 sa konalo za studeného počasia 5. kolo atletickej ligy. V tomto kole tím našich atlétov skončil na 2. mieste so stratou 3 bodov za ZŠ a MŠ Hurbanova. V celkovom poradí po 5 kolách sme na čele tabuliek, no len 2,5 boda pred ZŠ Hurbanova. Vyvrcholením atletických súťaží budú ako každý rok Turčianske hry mládeže 21. mája Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 116  |  staršie novinky