Medailová žatva plavcov na THM

V piatok 30. mája 2014 na Turčianskych hrách mládeže naši plavci doslova žali medaily:
5x zlato : Martina Melníková z prímy A, 25m prsia
Patrícia Mižúrová z tercie B, 50m voľný spôsob a 50m prsia
Patrícia Mižúrová, Veronika Lietavová zo sexty A, Simona Pažická z kvarty B
a Martina Melníková v štafete 4x50m
Matej Fojtík z kvarty B, Daniel Bulvas , Martin Demeter obaja zo sekundy A
a Tomáš Zavarský z tercie B v štafete 4x50m
2x striebro: Michal Digaňa z prímy A, 25m prsia
Matej Fojtík, 50m prsia
4x bronz: Veronika Lietavová, 50m voľný spôsob a 50m prsia
Matej Fojtík, 50m voľný spôsob
Martina Melníková, 25m voľný spôsob
Srdečne blahoželáme!
Čítať ďalej

Kde si Piecka zahrá piecku?

Kde inde, ak nie v rozprávke. Kvartáni nedávno nacvičili rozprávkový príbeh Гуси – лебеди. Nebolo to jednoduché. Niektorým sa síce ušla len malá rolička, ale pre väčšinu to bola premiéra. Hlavne vďaka Šimonovi a Karin predviedli obidve ruštinárske skupiny svoju постановку s ozajstným husím perím a dokonalou pieckou. A režisérky V + V sa s radosťou prizerali.
Čítať ďalej

Čaro poézie

Emma Urbanová, Dominika Kescöová a Tomáš Ladňák nie sú návštevníkom našej stránky neznámi. Sú to naši úspešní poeti. Aj v tomto roku zaujali svojou básnickou tvorbou odbornú porotu literárnej súťaže študujúcej mládeže Paulinyho Turiec a v silnej konkurencii obsadili každý vo svojej kategórii tretie miesto. Gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie poetické vyznania!
Čítať ďalej

Dopoludnie s čínskou kultúrou

Dňa 21.mája 2014 navštívil Slovenskú národnú knižnicu v Martine veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky. Súčasťou návštevy bola tiež prezentácia klasickej čínskej kultúry spojená s predstavením slovenského prekladu klenotu čínskej literatúry, románu Sen o červenom pavilóne, ktorý do slovenčiny preložila filozofka, sinologička a prekladateľka pani Mária Čarnogurská, PhD.
Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení v Národnom dome

Maturitná skúška je významným medzníkom v živote každého študenta. Je nielen očakávaným vyvrcholením osemročného štúdia, ale aj obrazom a dôkazom získaných vedomostí a zručností.
V tomto školskom roku úspešne zmaturovalo 56 našich študentov, ktorí si prevzali maturitné vysvedčenie z rúk triednych učiteľov dňa 26. mája 2014 v Národnom dome v Martine. Panovala slávnostná atmosféra, veď „malé promócie“ sa konali za prítomnosti rodičov, rodinných príslušníkov a vyučujúcich. Zaplnené hľadisko ocenilo vynikajúce úspechy maturantov potleskom, ale nechýbali ani slzičky šťastia, či ľútosti a slová poďakovania a uznania.
Prítomní odchádzali s pocitom a nádejou, že vzdelanie je trvalou hodnotou, veď väčšina našich študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Prajeme im veľa úspechov!
Čítať ďalej

Klokan v našej škole

Už máme vyhodnotenie medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov školy. Máme troch školských šampiónov, ktorí napísali na úžasných 100%: Matej Buocik, Ján Feja – príma A, Natália Klimová – príma B.
39 študentov získalo najvyššie ocenenie 5 – klokanov, čo znamená, že skončili medzi prvými 20 % žiakov na Slovensku, z toho 23 žiakov skončilo v prvých 10%.

Všetkým zúčastneným gratulujeme!
Čítať ďalej

Milujeme naše mamičky

Milými slovami, krásnymi ružami a ľúbeznou melódiou žiaci prímy B privítali svoje mamičky a babičky 9. mája 2014 v škole, aby im pri príležitosti Dňa matiek za všetko poďakovali. Po privítaní a krátkom úvode nasledovalo vystúpenie žiakov. Ondrej Jurkovič zahral Sonatínu od Beethovena a dievčatá Zuzka Ľudviková a Natália Charvátová predniesli báseň Darček. Nasledovalo spoločné tanečné vystúpenie celej triedy...
Čítať ďalej

Exkurzia Arborétum Mlyňany - Nitra - Oponice

Opäť na zaujímavých poznávacích cestách... Asi takto si mnohí povedali po návrate z exkurzie, ktorú kvintáni absolvovali v piatok 9. mája 2014 spolu s triednymi profesorkami p. Tomagovou a Franekovou. Prvým dôležitým cieľom poznávania bolo Arborétum v Mlyňanoch. Tu sa na ploche 67 hektárov rozprestiera nádherný park, kde možno vidieť zhruba 2000 divo rastúcich prevažne drevín z celého sveta. Mali sme tak možnosť vidieť stromy, ktoré rastú v prirodzenom výskyte v Ázii, či dotknúť sa jedných z najstarších a najmohutnejších drevín na Zemi – sekvojovca mamutieho... Čítať ďalej

Rozprávková matematika

Ďalší zo zaujímavých projektov už tretí rok realizujeme na vyučovacích hodinách matematiky pred záverom školského roku v kvarte. Požiadavky na tvorbu „miniprojektov“ sú na dnešnú dobu naozaj nezvyčajné – žiadny počítač, žiadna tlačiareň, žiadne CTRL+C a CTRL+V, len papier, pero, pastelky, štetce, farby, lepidlá, nožnice! Tohtoroční kvartáni sa ukázali ako naozaj tvoriví a matematiky znalí odborníci. Jedna vec je matematiku pochopiť, iné vedieť ju aplikovať, ešte ťažšie je vedieť ju niekomu zrozumiteľne vysvetliť... Čítať ďalej

Dejepisné exkurzie v kvarte

Tento rok sme pre dejepisné exkurzie v kvarte vybrali málo známe Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré patrí pod SNM. Je to najmladšia stála expozícia v Martine, ktorá približuje život a dielo manželov PhDr. Anny a akademika Jiřího Horákovcov, významných osobností, ktoré sa snažili dokumentovať tradície vzťahu Čechov a Slovákov. V čase našej návštevy bola pripravená aj zaujímavá expozícia o tvorbe Karola Plicku, ktorá bola venovaná fotografiám Prahy zo začiatku II. svetovej vojny... Čítať ďalej


1 ... 105 106 107 108 109 110  |  staršie novinky