Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 234 / 247
<| << Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 19.09.2011 PICADO, s. r. o. Jedáleň zml €    suchý tovar
zobraziť 19.09.2011 Jedáleň zml 0,00 €    Rámcová kúpna zmluva
zobraziť 19.09.2011 TempoVit spol. s.r.o. Raszka Jiří Škola zml 0,00 €    Rámcová kúpna zmluva
zobraziť 19.09.2011 20.07.2012 T-613, s. r. o. Jedáleň zml 0,00 €    rámcová kúpna zmluva
zobraziť 16.09.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola fa 1567,00 €    elektrická energia september 2011
zobraziť 16.09.2011 STEFE, a.s. Škola fa 5937,00 €    teplo september 2011
zobraziť 07.09.2011 LMD s.r.o. Škola fa 91804,08 €    stavebné úpravy výplní otvorov budovy
zobraziť 31.08.2011 BROKER SPOL Šinkovič Ing. Daniel Škola zml 0,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 31.08.2011 Škola zml 0,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 31.08.2011 31.08.2011 DAVITAL,s.r.o. Škola zml 0,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 31.08.2011 Súkromná spojená škola Škola zml 0,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 31.08.2011 Škola zml 279,58 €    Darovacia zmluva
zobraziť 30.08.2011 XPS, spol. s.r.o. Škola zml 0,00 €    Nájomná zmluva č. 2011/016
zobraziť 17.08.2011 Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Pšenka Stanislav Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Pšenka Stanislav Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Nautová Pani Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Stadtrucker Július Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Czetoová Pani Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Prevendár Pán Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Škola zml 0,00 €    Dodatok č.3
zobraziť 17.08.2011 Kmeťová Marta Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
zobraziť 17.08.2011 Škola zml 0,00 €    Dodatok č. 3
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05