Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 2 / 239
<| << Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 03.09.2018 07.09.2018 12.09.2018 JM - EDEN Machovič Ján Jedáleň fa 52,35 €    suchý tovar
zobraziť 03.09.2018 07.09.2018 12.09.2018 Mäso Parížeková Parížeková Ing.Zdenka Jedáleň fa 26,50 €    mäso
zobraziť 03.09.2018 10.09.2018 12.09.2018 Fatra Tip s.r.o. Kavuleková Jana Jedáleň fa 137,65 €    ovocie, zelenina
zobraziť 03.09.2018 12.09.2018 12.09.2018 SPP, a.s. Škola fa 33,00 €    plyn september
zobraziť 03.09.2018 03.09.2018 Littera Richard Šrobár Škola obj 1605,00 €    učebnice cudzích jazykov
zobraziť 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018 UMB s.r.o. Škola fa 195,00 €    účtovná agenda ŠJ august
zobraziť 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018 UMB s.r.o. Škola fa 395,00 €    účtovná agenda august
zobraziť 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 43,20 €    služby PC august
zobraziť 31.08.2018 31.08.2018 31.08.2018 Horolezecký klub JAMES, s.r.o. Škola fa 79,00 €    činnosť bezpečnostného technika august
zobraziť 31.08.2018 11.09.2018 11.09.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 4,59 €    príspevok zo SF na stravu august pre ŠJ
zobraziť 31.08.2018 11.09.2018 11.09.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 30,24 €    príspevok na august za stravu zo SF
zobraziť 31.08.2018 31.08.2018 GGFS s.r.o. Škola obj 72,00 €    stravné lístky
zobraziť 28.08.2018 28.08.2018 07.09.2018 Václavek Jozefína Jedáleň zml 0,00 €    zmluva o stravovaní
zobraziť 28.08.2018 28.08.2018 EDUXE Slovensko, s.r.o. Škola obj 915,58 €    Lego základná zostava
zobraziť 27.08.2018 27.08.2018 Žilinský samosporávny kraj Škola zml 5864,00 €    Zmluva o zverení majetku do správy správcovi
zobraziť 27.08.2018 27.08.2018 AMA Kalnický Mgr. Martin Škola zml €    Dodatok č. 01/2018 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 05/20172018 zo dňa 26.09.2017
zobraziť 24.08.2018 12.09.2018 12.09.2018 GGFS s.r.o. Škola fa 687,60 €    stravné lístky júl-august
zobraziť 24.08.2018 24.08.2018 GGFS s.r.o. Škola obj 687,60 €    stravné lístky júl - august
zobraziť 23.08.2018 10.09.2018 12.09.2018 Nordfood s.r.o. Kéri Ladislav Jedáleň fa 166,37 €    suchý a mrazený tovar
zobraziť 22.08.2018 22.08.2018 22.08.2018 Slovenská pošta,a.s. Škola pok 20,00 €    známky
zobraziť 21.08.2018 23.08.2018 27.08.2018 Coop Jednota Martin, spotrebné družstvo Jedáleň fa 9,79 €    suchý tovar
zobraziť 21.08.2018 21.08.2018 21.08.2018 KOVOMAT, s.r.o. Škola pok 8,60 €    údržbársky materiál
zobraziť 21.08.2018 21.08.2018 SRRZ - RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola zml 3780,00 €    Darovacia zmluva
zobraziť 21.08.2018 21.08.2018 Wolters kluwer s.r.o. Škola obj 72,00 €    časopis Manažment školy
zobraziť 20.08.2018 23.08.2018 27.08.2018 Pekáreň HRUŠKA - Turpek spol. s.r.o. Hruška Miroslav Jedáleň fa 53,47 €    pečivo
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05