Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 2 / 235
<| << Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 03.07.2018 06.07.2018 06.07.2018 UMB s.r.o. Škola fa 195,00 €    účtovná agenda ŠJ jún
zobraziť 03.07.2018 06.07.2018 06.07.2018 UMB s.r.o. Škola fa 395,00 €    účtovná agenda jún
zobraziť 03.07.2018 03.07.2018 STAVCHEM, s.r.o. Škola obj 38,00 €    maliarky materiál
zobraziť 01.07.2018 01.07.2018 Žilinský samosporávny kraj Škola zml 9962,00 €    Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi Gymnázium Jozefa Lettricha Martin
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 Brnoliak Tomáš LKBO RS Škola fa 60,00 €    odvoz kuchynského odpadu máj - jún
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 XPS, spol. s.r.o. Škola fa 192,64 €    služby xeroxu 4-6
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 33,97 €    laminovačka a fólie
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 660,45 €    réžie zamestnancov jún
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 177,39 €    príspevok na potraviny jún
zobraziť 29.06.2018 02.07.2018 02.07.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 34,20 €    príspevok na potraviny ŠJ jún
zobraziť 28.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 TSV Papier Varga Tibor Škola fa 58,00 €    podložky, kancelársky papier
zobraziť 28.06.2018 28.06.2018 Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Škola obj 340,00 €    občerstvenie na vyhodnocovaciu poradu pre 29 osôb
zobraziť 27.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 NEOGRAFIA, a.s. Škola fa 132,00 €    tlač zborníka Putovanie za spomienkami
zobraziť 27.06.2018 29.06.2018 29.06.2018 ŠEVT a.s. Škola fa 34,84 €    tlačivá
zobraziť 27.06.2018 27.06.2018 TSV Papier Varga Tibor Škola obj 58,00 €    podložky, kancelársky papier
zobraziť 27.06.2018 27.06.2018 DATACOM,EU s.r.o. Škola obj 34,00 €    laminovačka a fólie
zobraziť 26.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 TSV Papier Varga Tibor Škola fa 543,00 €    kancelársky materiál
zobraziť 26.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 STAVCHEM, s.r.o. Škola fa 52,90 €    materiál na maľovanie
zobraziť 26.06.2018 28.06.2018 28.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola fa 408,00 €    projektor ACER
zobraziť 25.06.2018 25.06.2018 TSV Papier Varga Tibor Škola obj 543,00 €    kancelársky materiál
zobraziť 25.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 SCHIPRO SK s.r.o. Škola fa 39,26 €    OOPP
zobraziť 25.06.2018 25.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola obj 408,00 €    projektor ACERE
zobraziť 25.06.2018 25.06.2018 NEOGRAFIA, a.s. Škola obj 132,00 €    tlač zborníka Putovanie za spomienkami
zobraziť 22.06.2018 03.07.2018 03.07.2018 Žilinský samosporávny kraj Škola fa 487,82 €    ISPIN, FABASOFT, MAGMA
zobraziť 22.06.2018 04.07.2018 06.07.2018 Sali Martin v.o.s. Jedáleň fa 46,80 €    mrazený tovar
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05