Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 247
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 14.12.2018 14.12.2018 SPP, a.s. Škola zml 0,00 €    Zmluva o dodávke plynu
zobraziť 10.12.2018 10.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola zml 0,00 €    Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
zobraziť 10.12.2018 10.12.2018 10.12.2018 Slovenská pošta,a.s. Škola pok 30,00 €    známky
zobraziť 04.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 Gymnázium Jozefa Lettricha Šimečková Anna Škola fa 134,32 €    cestovné Cheb
zobraziť 03.12.2018 03.12.2018 05.12.2018 Pilková Beáta Jedáleň zml 0,00 €    zmluva o stravovaní
zobraziť 03.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 SPP, a.s. Škola fa 181,00 €    plyn december
zobraziť 03.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola fa 1385,00 €    elektrická energia december
zobraziť 03.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 Nohejbalový klub Škola fa 50,40 €    ochrana osobných údajov služby december
zobraziť 03.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Škola fa 8,29 €    ochrana objektu december
zobraziť 03.12.2018 06.12.2018 06.12.2018 RAABE, Odborné nakladateľstvo Škola fa 98,00 €    Škola a stravovanie 2019
zobraziť 01.12.2018 01.12.2018 DATACOM,EU s.r.o. Škola zml 20,00 €    Zmluva o dodávaní služieb č. EUW20180122
zobraziť 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 UMB s.r.o. Škola fa 195,00 €    účtovná agenda ŠJ november
zobraziť 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 UMB s.r.o. Škola fa 395,00 €    účtovná agenda november
zobraziť 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 DATACOM,EU s.r.o. Škola fa 43,20 €    služby PC november
zobraziť 30.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 Horolezecký klub JAMES, s.r.o. Škola fa 79,67 €    služby bezpečnostného technika za november
zobraziť 30.11.2018 06.12.2018 06.12.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 807,00 €    réžie zamestnancov november
zobraziť 30.11.2018 06.12.2018 06.12.2018 ŠJ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha Škola fa 354,00 €    príspevok na potraviny zamestnancom november
zobraziť 30.11.2018 05.12.2018 05.12.2018 XPS, spol. s.r.o. Škola fa 19,28 €    služby xeroxu november
zobraziť 29.11.2018 04.12.2018 05.12.2018 ATC-JR, s.r.o. Jedáleň fa 376,43 €    suchý tovar
zobraziť 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Škola fa 63,00 €    služby asc
zobraziť 26.11.2018 27.11.2018 05.12.2018 Sali Martin v.o.s. Jedáleň fa 148,99 €    mrazený tovar
zobraziť 22.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 Buocik Jaroslav Škola fa 894,00 €    výmena 4 radiátorov
zobraziť 22.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 RAABE, Odborné nakladateľstvo Škola fa 45,05 €    kniha Školské stravovanie 11/18
zobraziť 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 JM - EDEN Machovič Ján Jedáleň fa 46,96 €    suchý tovar
zobraziť 21.11.2018 21.11.2018 21.11.2018 Slovenská pošta,a.s. Škola pok 2,70 €    vrátenie balíka
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05