Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 233
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 21.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Škola fa 162,00 €    propagácia v Turčianskych novinách
zobraziť 21.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 Dom odborov Strojár, s.r.o. Škola fa 800,00 €    prenájom priestorov
zobraziť 21.06.2018 25.06.2018 25.06.2018 SCHIPRO SK s.r.o. Škola fa 42,93 €    OOPP
zobraziť 19.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 IdeaPrint s.r.o. Škola fa 1000,00 €    tlač publikácie k 25.výročiu školy
zobraziť 18.06.2018 08.06.2018 08.06.2018 STEFE, a.s. Škola fa 2628,92 €    teplo máj
zobraziť 18.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 STEFE, a.s. Škola fa 1100,00 €    teplo jún
zobraziť 18.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Škola fa 181,20 €    odvápnenie konvektomatu
zobraziť 14.06.2018 14.06.2018 SCHIPRO SK s.r.o. Škola obj 43,00 €    OOPP
zobraziť 13.06.2018 13.06.2018 IdeaPrint s.r.o. Škola obj 1000,00 €    tlač publikácie k 25. výročiu školy
zobraziť 13.06.2018 13.06.2018 Dom odborov Strojár, s.r.o. Škola obj 800,00 €    prenájom priestorov
zobraziť 12.06.2018 15.06.2018 15.06.2018 ELVILA Laciková Nina Škola fa 31,20 €    revízia výťahu 2Q
zobraziť 12.06.2018 15.06.2018 15.06.2018 RAABE, Odborné nakladateľstvo Škola fa 45,05 €    kniha Školská jedáleň 6/18
zobraziť 12.06.2018 12.06.2018 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. Škola obj 162,00 €    propagácia v Turčianskych novinách
zobraziť 11.06.2018 15.06.2018 15.06.2018 Žilinský samosporávny kraj Škola fa 24,16 €    mobil 5-6/2018
zobraziť 11.06.2018 15.06.2018 15.06.2018 Belanec Zdenko Škola fa 178,80 €    oprava myčky
zobraziť 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 Slovenská pošta,a.s. Škola pok 36,25 €    známky, zaslanie R dopisov
zobraziť 08.06.2018 12.06.2018 12.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola fa 130,80 €    scanner, ups
zobraziť 08.06.2018 12.06.2018 12.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola fa 46,44 €    kábel, klávesnica, myš
zobraziť 07.06.2018 07.06.2018 07.06.2018 Jesenský Ján Škola pok 1,53 €    baterky
zobraziť 07.06.2018 07.06.2018 07.06.2018 FAST PLUS, spol. s.r.o. Škola pok 0,69 €    baterka
zobraziť 06.06.2018 08.06.2018 08.06.2018 Mesto Martin Škola fa 1193,84 €    odvoz komunálneho odpadu rok 2018
zobraziť 06.06.2018 08.06.2018 08.06.2018 Slovak Tekom, a.s. Škola fa 40,42 €    pevná linka máj
zobraziť 06.06.2018 06.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola obj 150,00 €    scanner, ups
zobraziť 06.06.2018 06.06.2018 P.A.N spol. s.r.o. Škola obj 50,00 €    kábel, klávesnica, myš
zobraziť 06.06.2018 18.06.2018 22.06.2018 Pekáreň HRUŠKA - Turpek spol. s.r.o. Hruška Miroslav Jedáleň fa 280,89 €    pečivo
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05