Zverejňovanie dokumentov na internete

Dátum od do      Suma od do
Zaradenie:      Kategória:      Od / komu:      Počet:
Strana 1 / 215
Všetko >> |>
  
Funkcia Dátum
doručenia
Dátum
zaplatenia
Dátum
zverejnenia
Identifikačné údaje dodávateľa Zaradenie Kategória Celková
hodnota
plnenia
Popis plnenia
zobraziť 22.01.2018 22.01.2018 Lauková Iveta Škola zml 74,00 €    Zmluva o nájme nebytových priestorov
zobraziť 19.01.2018 22.01.2018 22.01.2018 STEFE, a.s. Škola fa 845,00 €    teplo január
zobraziť 18.01.2018 22.01.2018 22.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Škola fa 219,00 €    služby ASC
zobraziť 18.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Neštátne zdravot. zariadenie Tóbiková MUDr. Marika Škola pok 19,90 €    vstupná lekárska prehliadka
zobraziť 16.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Štátny pedagogický ústav Škola fa 2,81 €    mobil 12/2017
zobraziť 16.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Žilinský samosporávny kraj Škola fa 22,20 €    mobil 01/2018
zobraziť 16.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s. Škola fa 838,20 €    studená voda 9-12/2017
zobraziť 16.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Škola fa 371,94 €    vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017
zobraziť 16.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 Koliba Milan Škola fa 46,18 €    vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017
zobraziť 16.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Súkromná materská škola LIENKA Škola fa 216,27 €    vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2017
zobraziť 16.01.2018 16.01.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Škola obj 219,00 €    služby ASC
zobraziť 16.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 T - 613 Borko Ing.Vladimír Jedáleň fa 23,88 €    suchý tovar
zobraziť 16.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Šesták Bohuš Jedáleň fa 37,92 €    suchý tovar
zobraziť 10.01.2018 10.01.2018 Jedáleň €   
zobraziť 09.01.2018 15.01.2018 15.01.2018 Krajské riaditeľstvo policajného zboru Škola fa 8,29 €    ochrana objektu január 2018
zobraziť 09.01.2018 15.01.2018 15.01.2018 Slovak Tekom, a.s. Škola fa 37,79 €    pevná linka december
zobraziť 09.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Šesták Bohuš Jedáleň fa 78,72 €    suchý tovar
zobraziť 08.01.2018 12.01.2018 17.01.2018 Coop Jednota Martin, spotrebné družstvo Jedáleň fa 37,45 €    suchý tovar
zobraziť 08.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 JM - EDEN Machovič Ján Jedáleň fa 84,35 €    suchý tovar
zobraziť 08.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Sali Martin v.o.s. Jedáleň fa 362,64 €    mrazený tovar
zobraziť 08.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 Normál s.r.o. Ing. Bílek Karel Jedáleň fa 150,00 €    ovocie, zelenina
zobraziť 03.01.2018 15.01.2018 15.01.2018 RIMI-SK s.r.o. Škola fa 47,81 €    ochrana objektu 1 Q
zobraziť 30.12.2017 30.11.2017 30.11.2017 UMB s.r.o. Škola fa 365,00 €    účtovná agenda november
zobraziť 29.12.2017 15.01.2018 15.01.2018 XPS, spol. s.r.o. Škola fa 42,10 €    xerox služby
zobraziť 29.12.2017 29.12.2017 29.12.2017 STEFE, a.s. Škola fa 4515,69 €    teplo december
created by DATACOM.EU s.r.o. ver 1.05