Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roku

Zoznam pomôcok

Oznam

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Slávnostné otvorenie školského roku

Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 9.00 hod.na multifunkčnom ihrisku. Čítať ďalej

Veselé prázdniny!

Želáme všetkým žiakom veselé prázdniny a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy pokojnú dovolenku! Čítať ďalej

V príma klube bolo PRÍMA

„Zoznamujeme sa navzájom“ bol názov prvej aktivity v Príma klube dňa 4.7.2016. Budúci spolužiaci sa pokúšali zistiť čo najviac informácií o sebe navzájom. Zažili pritom veselé chvíľky a niečo si aj zapamätali. V knižnici pracovali pod vedením vedúcej pobočky Turčianskej knižnice pani Salíniovej, riešili zaujímavé úlohy z oblasti čitateľskej gramotnosti. Tiež zažili rozhovory v angličtine s pani Šinkovičovou. Aby toho rozmýšľania nebolo priveľa, v telocvični sa rozdelili na skupinky dievčat a chlapcov a zašportovali si. Čítať ďalej

Vyhodnocovacia porada učiteľov

Hoci sa školský rok už skončil, v našej škole ešte učitelia na dovolenky nenastúpili. Čaká ich ešte povinná archivácia dokumentov a nevyhnutná systematizácia učebných pomôcok. A aj keď sa to zdá zvláštne, už pripravujú nový školský rok – aspoň na papieri. Upravujú tematické výchovno-vzdelávacie plány, korigujú školský vzdelávací program, vyhľadávajú vhodné učebnice a sumarizujú pracovné listy. A robia ešte mnoho ďalších činností, od ktorých závisí kvalitné vyučovanie žiakov. Čítať ďalej

Riaditeľ školy opäť oceňoval...

Koniec školského roku je vždy spojený so sumarizovaním úspechov žiakov. V našej škole študovalo 450 žiakov a na konci školského roku z nich 272 prospelo s vyznamenaním, 117 prospelo veľmi dobre, 53 prospelo a 8 bolo neklasifikovaných prevažne kvôli štúdiu v zahraničí. Priemerný prospech v našej škole dosiahol 1,45. A popri štúdiu žiaci dosahovali výnimočné výsledky vo vedomostných i športových súťažiach a olympiádach. Preto nečudo, že riaditeľ školy tak ako po iné roky oceňoval žiakov. Nielen za reprezentáciu školy a famózne úspechy, ale aj za činnosť v školskom časopise Gymlet a za prosociálne či humánne aktivity. Sme hrdí na našich žiakov, vyrastajú z nich múdri, inteligentní a dobrí mladí ľudia, ktorí sa v živote nestratia. Držíme im palce! Čítať ďalej

Bilancia našich debatérov

Posledný deň školského roku hneď po odovzdaní vysvedčení sa konalo vyhodnotenie činnosti Debatného klubu pri Gymnáziu Jozefa Lettricha a predstavenie ich ďalších plánov. P. prof. Kubizňová otvorila stretnutie a privítala účastníkov, potom nasledovala prezentácia výsledkov a aktivít debatérov v podaní Borisa Englera a Šimona Graňáka. V prezentácii spomenuli svoju účasť na trénerskom a rozhodcovskom seminári Slovenskej debatnej asociácie, dosiahnuté výsledky v národnom finále i umiestnenie mladších členov klubu v celoštátnom kole Debatiády. Čítať ďalej

Bude na čo spomínať...

ko sa niečo začína, tak sa raz aj niečo končí. A tak sedemročné pôsobenie v našej škole zavŕšili posledným školským výletom aj žiaci septimy B. Navštívili Jasenskú dolinu - chatu Nezábudka, kde sa niektorí v utorok 28.6. presunuli z Martina na bicykloch, autobusom či autom. Hneď po ubytovaní nelenili a vybrali sa spoločne na turistickú vychádzku na Lysec. Pre niektorých to však nebola žiadna prechádzka, mnohí sa poriadne zapotili, pofrflali a museli sa zaprieť, aby prekonali sami seba. Počas cesty ich však povzbudzovala nádej na tombolu, v ktorej mohli vyhrať atraktívne ceny. Nakoniec všetci do jedného pokorili Lysec. Odmenou bol nádherný výhľad na malebnú Turčiansku kotlinu. Čítať ďalej

Pozdrav V. B zo školského výletu do Prahy

Za cieľ tohtoročného školského výletu si vybrali študenti kvinty B stovežatú Prahu. Spolu si navrhli program, urobili cenovú kalkuláciu, zabezpečili ubytovanie aj spôsob dopravy. Do Prahy sa vydali Regiojetom a po Prahe sa presúvali metrom. Prvá zastávka (po zložení vecí v hoteli) bola v Mercuria Laser Center, kde absolvovali teambuildingovú adrenalínovú hru za sprievodu zvukových a svetelných efektov, ktoré ich na niekoľko minút vytrhli z reality a prebudili v nich bojovníkov túžiacich po víťazstve. Po hre si mohli chvíľu vydýchnuť počas plavby parníkom po Vltave. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

Dnešný deň je pravdepodobne najočakávanejší deň v živote žiakov aj učiteľov. Posledný deň školského roku sprevádzajú slová poďakovania, chvály a uznania spojené s prevzatím vysvedčení z rúk triednych učiteľov. V našej škole už tradične oceňujeme študentov za ich celoročnú prácu a za mimoriadne úspechy v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Aj tento rok si na multifunkčnom ihrisku 114 žiakov prevzalo odmeny z rúk riaditeľa školy. Ďalších vyše 150 dostalo pochvalné listy v triedach od svojich triednych učiteľov. Čítať ďalej

Tak to tu ešte nebolo

Tento týždeň je iný ako tradičné školské týždne, učenie a skúšanie nahradili hry, zábava, lepenie a odovzdávanie učebníc, či dôkladné upratovanie tried. K záveru školského roku neodmysliteľne patria aj školské výlety. Naši žiaci objavujú Prahu, Košice, Žilinu, Banskú Bystricu, Vysoké Tatry, Liptov, ale aj krásy blízkeho okolia – Valčianskej doliny, Sklabinského hradu, Havranova, Jasenskej doliny, Strání či Jahodníckych hájov. Dokonca žiaci kvinty A nám priamo z vrcholu Lysca poslali fotopozdrav ako dôkaz zvládnutia náročnej túry. Čítať ďalej


1 2 3 ... 54  |  staršie novinky