Aktuality

Zoznamy žiakov do prímy A,B v školskom roku 2016/2017

Zámer priameho nájmu majetku

Príma klub

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Rozlúčka so Slovenskom na najvyššej úrovni

Sayaka je naša úžasná, veľmi milá, skromná a stále usmiata zahraničná študentka z ďalekého Japonska. Jej ročný pobyt v našej škole a na Slovensku končí 2. júla, a tak si užíva posledné dni, posledné školské podujatia. To záverečné sa jej mimoriadne páčilo. O príjemný zážitok našej Japonky sa postaral sám prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Počas svojej návštevy v našom meste si našiel chvíľku času a venoval Sayako kratučký rozhovor a samozrejme aj priestor na fotografovanie. Čítať ďalej

Aj Ty v IT s pánom prezidentom

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave je iniciátorom projektu „Aj ty v IT". Jeho cieľom je prezentovať informatiku ako vhodný študijný a následne pracovný smer aj pre dievčatá. Priviesť ich na vysoké školy informatického smeru a neskôr ich získať aj pre zamestnanie v tomto odbore. Projekt „Aj ty v IT" vznikol s cieľom povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore. Projekt podporil aj prezident SR pán Andrej Kiska. Čítať ďalej

Stretnutie pána prezidenta so zástupcami škôl

Počas návštevy prezidenta SR pána Andreja Kisku v Martine sa uskutočnilo aj stretnutie pána prezidenta so zástupcami učiteľov piatich stredných škôl z nášho okresu - SPŠ a štyroch gymnázií. Pán prezident sa zaujímal o problémy škôl v našom regióne a o využívanie informačných technológií a možnosti zlepšenia a pomoc školám práve v tejto oblasti. Na stretnutí sa za našu školu zúčastnil pán riaditeľ a členovia predmetovej komisie informatiky. Odznelo niekoľko zaujímavých návrhov, ktoré v spolupráci so ŽSK a zástupcami projektu Aj Ty v IT prinesú v ďalšom období do vyučovania a popularizácie informatiky zaujímavé aktivity. Čítať ďalej

Naši mladší debatéri tretí na Slovensku

Prichádza čas bilancie práce v končiacom sa školskom roku, a tak bilancuje aj náš debatný klub. Naši debatéri sa zúčastňujú súťaží organizovaných Slovenskou debatnou asociáciou, ktorá si predsavzala formovať u študentov kritické myslenie, argumentáciu a prezentáciu. V tomto školskom roku bojovalo o 20 miest vo finále Slovenskej debatnej ligy v Národnej rade SR 103 tímov. Teší nás, že sa do spomínaného finále z našej školy prebojovali 2 tímy, a to Gymlet 1 v zložení Anna Skuhrová, Patrik Halaj a Lucia Valachová a Gymlet 2, kde debatovali Branislav Engler, Šimon Graňák i Barbora Perinajová. Čítať ďalej

Gymletlife – zažime to naživo!

V utorok 21. júna 2016 sme v priestoroch telocvične našej školy prostredníctvom prezentácií našich žiakov zrealizovali záverečnú fázu celoškolského projektu Gymletlife – Zažime to naživo! Jeho cieľom bolo prepojiť školu s praxou, vedomosti s realitou a žiakov v laviciach s rodičmi na pracoviskách. A dôkazom toho, že tento nápad nezostal len na papieri, je realizácia projektu počas celého školského roku. Žiaci prostredníctvom svojich prezentácií priblížili rôzne pracoviská nášho okresu, ktoré navštívili a zažili ich atmosféru naživo. Čítať ďalej

Krajské kolo súťaže Mladý Slovák

Vo štvrtok 9. júna sa uskutočnilo v Žiline krajské kolo súťaže Mladý Slovák. Súťaž organizuje ŽSK pre študentov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v regióne. Až 106 súťažiacich z 53 škôl riešilo náročné úlohy z oblasti slovenského jazyka a literatúry, geografie a histórie Slovenska. Naše „ želiezka v ohni“ zabojovali a umiestnili sa vynikajúco. Petra Šufliarska z VII. B obsadila 3. miesto a Dávid Galo z VI. A skončil ako úspešný riešiteľ. Čítať ďalej

Vernisáž výstavy Osobnosti Turca

Študenti VII. A dokončili v závere školského roku unikátny projekt venovaný známym aj menej známym osobnostiam, ktoré sa narodili alebo istú dobu pôsobili v našom regióne v 19. a začiatkom 20. storočia. Hlavnou úlohou bolo zmapovať ich prínos pre národnú, kultúrnu a sociálnu oblasť, nájsť prepojenie so súčasnosťou, navštíviť miesta, kde v Turci žili a tvorili. Súčasťou vernisáže bola aj prezentácia z regionálnej exkurzie, ktorú v rámci predmetu Regionálna geografia a história absolvovali septimáni v máji. Čítať ďalej

Slovesná jar a župný dejepis

Turčianska knižnica v Martine privítala študentov martinských gymnázií na podujatí s názvom Žilinská župa v dejepise. O zaujímavostiach z minulosti nášho kraja rozprávali autori publikácie p.Miloš Jesenský, p. Peter Huba, p. Judita Poliačiková a p. Vlasta Kubizňová. Program režijne pripravilo Vydavateľstvo Matice slovenskej v spolupráci so ŽSK. Zaujímavú debatu rozprúdila p. Poliačiková s tézou o prínose histórie pre dnešok. Čítať ďalej

Pohár pre najúspešnejšiu školu THM patrí nám

Dňa 16.6.2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie THM 2016. Za účasti organizátorov, médií a sponzorov prebrali pohár pre najúspešnejšiu školu THM riaditeľ školy p. Libo a vyučujúca telesnej výchovy p. Sedláčková. Organizátori vyzdvihli dominanciu športovcov našej školy, ktorí získali 17 zlatých, 7, strieborných a 11 bronzových medailí a veľa ďalších bodovaných umiestnení. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí školu reprezentovali, ale samozrejme aj ich telocvikárom a trénerom. Čítať ďalej

Významné ocenenie ŽSK pre Martina Orságha

V rámci vyhodnotenia súťaží udelil Žilinský samosprávny kraj už po druhýkrát aj špeciálne ocenenia pre desať žiakov, ktorí počas školského roku dosiahli mimoriadne úspechy v olympiádach, medzinárodných súťažiach, mali výborný prospech či prejavili výnimočné prosociálne správanie a nezištnú pomoc ľuďom v okolí. Nominovaných bolo 34 žiakov. Do desiatky ocenených patrí aj náš študent Martin Orságh, ktorý reprezentoval Slovensko v EUSO. EUSO - European Union Science Olympiad je medzinárodná súťaž organizovaná pre trojčlenné družstvá žiakov vo veku do 16 rokov z oblasti chémie, fyziky a biológie. Čítať ďalej


1 2 3 ... 53  |  staršie novinky